© Copyright Rakuichi Vancouver 

Steveston Salmon Festival 2018

2017 Steveston Salmon Festival